Информациони систем за праћење, администрирање и организовање наставе и наставних процеса на високошколским установама

петак, фебруар 23, 2024

програм користи :

  • Студентска служба за комплетну евиденцију и издавање докумената.
  • Руководиоци - у вођењу образовног процеса
  • Наставно особље - у вођењу евиденција о активностима
  • Студенти за информисање преко интернета
  • 1
  • 2
PrevNext

Селективни приступ подацима

Селективни приступ подацима

Информациони систем је замишљен као целовит, без "модула", "делова" и сл. већ се сваком кориснику у једној, јединственој апликацији, на сажет начин нуде алати који су потребни за његов посао. Свим...

Спецификација система

Информациони систем зе замишљен као целовит, без "модула", "делова", већ се сваком кориснику у јединственој апликацији на сажет начин нуде алати који су потребни за његов посао. То је постигнуто високим...

Аутоматско ажурирање на нову верзију про…

Информациони систем се свакодневно дорађује у складу са техничким и технолошким иновацијама; изменама важећих прописа и пратећих образаца; те специфичним захтевима корисника система; Нове верзије система ажурирају се преко интернета, без помоћи програмера. Истовремено се...

Штампа

Штампа

Штампа је организована на исти начин кроз цео програм, са следећим опцијама : Пре сваке штампе, понуђен је приказ како ће изгледати одштампани докуменат 1:1. У врху екрана се налазе иконице за...

Сигурност података

Сигурност података

Сигурности података је посвећена велика пажња. Кључни осетљиви подаци на диску су криптовани ДЕС алгоритмом Мање осетљиви подаци су маскирани унутар базе података како би се осигурало да неауторизоване особе немају приступ...

Ћирилица

Комплетна апликација је прилагођена ћириличном писму, укључујући и сортирање и преглед спискова.