Информациони систем за праћење, администрирање и организовање наставе и наставних процеса на високошколским установама

петак, фебруар 23, 2024

Дефинисање Статута

Statutна једном месту, обухвата унос свих правила студија која су икада постојала на факултету, за све студијске програме.

 • уносе се како болоњска правила, тако и правила студирања по старом Закону, правила за усклађивање стручних назива.
 • варијабилни број семестара / година студија
 • познаје различите категорије испита
 • дефинише врсту оцене (бројчана, описна)
 • условљава полагање испита полагањем неких других испита
 • изборне предмете сврстава у групе и обрачунава укупан број ЕСПБ.
Објава правила студија на сајту

врши се аутоматски, једним кликом миша, директно из система. Подаци се шаљу у базу података на интернету, а на сајту се представљају путем JavaScript-a. Тиме престаје потреба за израдом многобројних PDF-ова, или ручно уношење података на сајт. Информације на сајту су увек ажурне, усклађене са реалним стањем а грешке се веома лако отклањају. На сајт се шаљу како подаци о Статуту, тако и детаљни описи сваког предмета из акредитационе књиге предмета.

Ослања се на CSS, тако да се дизајн самих табела лако прилагођава сваком дизајну сајта.

 • напомене се могу унети за сваки семестар, годину студија, студијски програм и за сваки појединачни предмет.
 • за сваки предмет дефинише врсте пред-испитних активности, њихов распоред и број поена мин, макс. које студент мора да освоји пре изласка на испит
 • евидентира остале наставне кативности на предмету
 • омогућено је копирање наставних планова из једног Статута у други (селективно или комплет), пошто је често већина података из нове акредитације иста, нема потребе за поновним уносом
 • сваки студијски програм се може штампати у целини или неки његов део.
 • објављује правила студија на сајту факултета.
 • има везу са акредитованом књигом акредитације наставног програма, те позива детаљан опис предмета