Информациони систем за праћење, администрирање и организовање наставе и наставних процеса на високошколским установама

петак, фебруар 23, 2024

Евиденције иституције

Објекти, учионице и просторије

  • Попис објеката Факултета, са адресом
  • Попис просторија објекта, са бројем места за испите, површином, запремином. Евиденција типа и намене сваке просторије, с тим да просторије могу имати више намена.
  • Евиденција органа Факултета , са особама које припадају том Органу, функцијама које имају у том органу, попис је повезан са кадровском евиденцијом.