Информациони систем за праћење, администрирање и организовање наставе и наставних процеса на високошколским установама

субота, јул 20, 2024

Финансије

Уплате школарине и других финансијских обавеза студента се могу пратити на два начина :

  • Аутоматским књижењем путем преузимања података из рачуноводства
  • Ручним уносом на лицу места (у студентској служби), уз потвду о уплати из банке

 оба метода функционишу заједно, допуњавајући се, а један или други систем се могу елиминсти.

Као параметар приликом уплате, студент на уплатници, у пољу "позив на број" упише свој број индекса или матични број, тако да систем може прокњижити уплату на његов конто.

Програм "студентска служба" може преузимати податке из било ког програма за финансијско књиговодство

Подаци о задужењима су прегледни за студента или за студентску групу или цео факултет.

Сваки студент има увид у своје финансијске податке преко сајта факултета, тако што се улогује на "WEB потрал за студента" својим именом и лозинком који добија у студентској служби.