Информациони систем за праћење, администрирање и организовање наставе и наставних процеса на високошколским установама

петак, фебруар 23, 2024

Преглед студената

PregledStudenataLr

Преглед свих подака о студенту пројектован је на начин да сви релевантни подаци о студенту буду видљиви одједном, на истом екрану

  • Финансије, задужења и уплате
  • Испити - положени, неположени, признати, број бодова, наставник
  • Просек, број бодова, положених, неположених
  • Подаци о условности изласка на испит
  • Лични подаци - адреса, телефон, јмбг
  • Подаци о уписима године, обновама година, овери семестра
  • Подаци о дипломи, додатку дипломе или испису
  • Редови су обојени различитим бојама за сваку школску годину, добра прегледност и сналажење
  • Преглед статута по коме студент похађа наставу
  • Описи свих предмета из Статута студента
  • Преглед свих SMS порука које су послате студенту
  • Слање SMS поруке студенту или e-mail-а
Студент се брзо може лоцирати
 • по броју досијеа
 • презимену и имену
 • матичном броју
 • Штампа података - сви подаци о студенту  се могу одштампати на једном А4 папиру, са меморандумом факултета или без.
 • Претрага је изведена по принципу "Search As You Type", дакле, студент се лоцира током куцања неговог презимена, у табели се проналази најближи податак и приказује, тако да се често и не мора куцати цело презиме.