Информациони систем за праћење, администрирање и организовање наставе и наставних процеса на високошколским установама

петак, фебруар 23, 2024

Распоред часова

 • Персонални распореди за сваког, појединачно, наставника и студента.
 • Аутоматска, моментална објава података на сајту Факултета, без конвертовања података.
 • Приказ на сајту обезбеђен путем Јава скрипта, омогућена лака претрага
 • Повезан распоред часова, са књигом предмета, те се кликом на предмет добије опис предмета из књиге за акредитацију.
 • За један наставни предмет, подржано је одржавање више различитих наставних активности, нпр.: предавање, вежба, нпр.лабораторијске вежбе, практична настава, итд. поштујући правила за једно и дво-семестралну наставу.
 • Организација наставе за студенте који  поново слушају предмет.
 • Штампа распореда који се качи поред улаза у учионицу
 • Распоред се ради јединствено, за све врсте студија, за цео Факутет, што омогућава лак преглед ресурса, заузетости учионица.
 • У случају промене распореда, једном командом, шаљу се SMS поруке на мобилне телефоне, свима који су том променом обухваћени.
 • Лак преглед слободних термина у учионицама, ради одржавања нпр.континуиране едукације, састанка групе, саветовања, ванредних консултација и сл.
 • Организација студената у групе за вежбе
 • Израда распореда унапред, за следећи парни или непарни семестар.