Информациони систем за праћење, администрирање и организовање наставе и наставних процеса на високошколским установама

петак, фебруар 23, 2024

Дипломирани студенти

Дипломирани студенти

DetaljnaPretraga02имају своје, врсте спискова који се односе на просек, број дипломе период кад су дипломирали. Услови се такође могу комбиновати, како би добили захтевани списак