Информациони систем за праћење, администрирање и организовање наставе и наставних процеса на високошколским установама

петак, фебруар 23, 2024

Селективни приступ подацима

Информациони систем је замишљен као целовит, без "модула", "делова" и сл. већ се сваком кориснику у једној, јединственој апликацији, на сажет начин нуде алати који су потребни за његов посао.

Свим корисницима се додељују права приступа подацима, по хоризоталном и по вертикалном систему, као и по садржају који могу да мењају или имају увид.

на пример : обезбеђено је да сваки референт ради само са својим студијским групама, други корисници да могу само прегледати податке, супервизори имају своја овлаћења за рад...

То је постигнуто високим профилисањем, путем дефинисања права које сваки корисник поседује за рад у информационом систему. Тако се корисницима може дефинисати да могу само обављати своје дужности, радећи само са одређеном класом студената или извршавајући само одређене пословеу оквиру студентске службе, и то само у оквиру свог "реферата". Тиме такође, референти штите свој рад и одговарају за свој унос података.