Информациони систем за праћење, администрирање и организовање наставе и наставних процеса на високошколским установама

петак, фебруар 23, 2024

Спецификација система

Информациони систем зе замишљен као целовит, без "модула", "делова", већ се сваком кориснику у јединственој апликацији на сажет начин нуде алати који су потребни за његов посао.

То је постигнуто високим профилисањем, путем дефинисања "права" које сваки корисник поседује за рад у информационом систему. Тако се корисницима може дефинисати да могу обављати само своје дужности, радећи само са одређеним класама студената у оквиру свог "реферата" штитећи свој рад, огдоварају за свој унос података.