Информациони систем за праћење, администрирање и организовање наставе и наставних процеса на високошколским установама

субота, јул 20, 2024

Аутоматско ажурирање на нову верзију програма

Информациони систем се свакодневно дорађује у складу са

  • техничким и технолошким иновацијама;
  • изменама важећих прописа и пратећих образаца;
  • те специфичним захтевима корисника система;

Нове верзије система ажурирају се преко интернета, без помоћи програмера.

Истовремено се ажурирају и локални и WEB сервиси, тако да нема неусклађености међу компонентама.